Intro

A „Hidden dimensions” projekt három civil szervezet nemzetközi együttműködése. A stratégiai partnerséget az Európai Unió Erasmus + ifjúsági programja finanszírozza. A szervezetek tevékenységei a hátrányos helyzetű fiatalokat célozzák különböző területeken pl. minőségi oktatáshoz való hozzá férés, szociális támogatás, érdekképviselet. Egy ilyen terület az ifjúsági programokhoz, azon belül az E+ ifjúsági programokhoz, való hozzáférés, amely tapasztalataink alapján korlátozott a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára, azon belül pedig elenyésző arányban tudnak részt venni fogyatékossággal élő fiatalok.

Az Együttható Egyesület széleskörű szakértelemmel rendelkezik komplex támogatási szükségletű (fogyatékossággal élő) fiatalok helyi és nemzetközi programokba, tanulási folyamatokba való bevonásában. A komplex támogatási szükségletű fiatalok bevonása a mindennapi munkánk fő horizontális célkitűzése, amely elősegíti az önálló életvitel lehetőségét, és felhatalmazza a fiatalokat arra, hogy önfenntartó és aktív állampolgárok legyenek.

Tapasztalatunk az, hogy kevés hangsúlyt fektetnek a komplex támogatási szükségletű fiatalok bevonására az európai mobilitási rendszerekbe; az E+ magyar nemzeti ügynökség által szolgáltatott adatok szerint az összes résztvevő csekély 1,9% -a volt speciális igényű fiatal a 2019-ben Magyarországon megrendezett KA105 projektekben.

Az ifjúsági munka megfelelő eszköz lehetne a fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadásának és aktív állampolgárságának előmozdításához. A rendelkezésre álló statisztikai adatok azt sugallják, hogy a mobilitási - és általában az ifjúsági civil szervezetek programjainak hozzáférhetősége korlátozott.

Projektünk empirikus kutatás és szakpolitikai ajánlások megfogalmazásával igyekszik megtalálni a választ arra, hogy mi az akadálya a komplex támogatási szükségletű fiatalok ifjúsági programokba történő bevonásának.

Amennyiben az ifjúsági munka célja a következők, úgy minden az ifjúsági célcsoportba tartozó fiatalnak lehetőséget kellene biztosítani a részvételre:

 • a fiatalok magabiztosságának építése
 • készségeik fejlesztése, hogy építsék személyes és társadalmi kapcsolataikat
 • olyan új tapasztalatokat adjon, amelyek kihívást jelentenek
 • olyan tanulási lehetőséget adjon, amelyben a fiatalok tudást szereznek és képességeik fejlődnek
 • hozzásegíteni a fiatalokat, hogy kritikusan gondolkodjanak, képesek legyenek a következmények mérlegelésével kockázat vállalásra, döntéseiket felelősségteljesen hozzák meg
 • segíteni fiataloknak abban, hogy tudatosabbak legyenek társadalmi kérdésekben, kialakuljon bennük a szolidaritás érzése
 • segíteni abban, hogy a fiatalok érvényesíteni tudják akaratukat, és bevonódjanak olyan döntéshozatali folyamatokba, amelyek hatással vannak életükre, aktív állampolgári szerepük kiteljesedésében való segítségnyújtás
 • odafigyelés, meghallgatás a fiatalok mondanivalójára
Ehhez képest 2018-ban összesen 55 fő speciális igényű fiatal vett részt E+ programokban a mobility toolban rögzítettek szerint, amelyet a TKA munkatársa szolgáltatott számunkra.

Ennek az alacsony számnak vélhetően összetett oka van, amelyet programunkban egy kutatással szeretnénk feltárni.

Projektünk célja tehát felkutatni azokat az okokat, és attitűdöket, amelyek miatt alacsony a fogyatékossággal élő fiatalok ifjúsági programokba történő bevonása.

Mivel a probléma európai viszonylatban is megjelenik, ezért partnereink számára is releváns az ifjúsági szektor ilyen irányú vizsgálata, egyúttal az eredmények alapján ajánlásokat szeretnénk megfogalmazni ifjúsági szervezetek és döntéshozók számára, amelyek elősegíthetik a fogyatékossággal élő fiatalok bevonását ezekbe a programokba. A projekt eredményei a letöltések között szabadon hozzáférhetőek.
Letöltések

A kutatás

A projekt során három EU országban:

 • országonként 50 ifjúsági szervezetet (minimum 150 ifjúsági területen dolgozó személy kitöltésével) kérdőívvel vizsgálnánk
 • ebből 20 esetben kiválasztott ifjúsági szervezetek vezetőivel mélyinterjút készítenénk, a kérdőívek eredményeire alapozva
 • az eredmények alapján kutatási jelentést, szakpolitikai javaslatokat is tartalmazó kiadványt teszünk közzé
 • a projekt során készült szellemi termékeket felhasználva, konferenciák és intenzív kommunikáció segítségével szakmai párbeszédet kezdeményezünk az ifjúsági szolgáltatások hozzáférhetőségének növeléséről

A kérdőíves vizsgálatban egyrészt a szervezet ifjúsági munkája során megvalósított stratégiáit vizsgáljuk, másrészt a megkérdezett személy fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdjét mérjük.

Először összeállítjuk azon szervezetek listáját, amelyek elsődleges célcsoportja a fiatalok, és elsősorban - de nem kizárólagosan – összegyűjti azokat, akik hazánkban E + ifjúsági programokat hajtanak végre. A listában összegyűjtjük a nevüket, telefonszámukat, e -mail címüket és egy kapcsolattartó személy nevét. Először telefonon keresztül szeretnénk felhívni a figyelmüket kérdőívünkre , hogy megkaphassuk a kapcsolattartó személy nevét, ily módon e -mailben, vagy elégtelen válaszadó esetén telefonon hivatkozhatunk a kapcsolattartó személyre, és ez ösztönözheti a befejezést. A kutatás kérdőíves részének végén minden országban legalább 150 kitöltött kérdőívvel kell rendelkeznünk, amelyeket az ifjúsági szervezetek alkalmazottai töltenek ki, akik megfelelnek az ifjúsági munka végzés leírásának.

Az elsőként összeállított listát használva kiválasztjuk azt a 20 ifjúsági szervezetet, akik részt vesznek a dokumentum elemzésében. A kiválasztási folyamat véletlenszerű, mert csökkenteni akarjuk a mérés során fellépő torzulásokat, és az elfogultság kiküszöbölését is szolgálja. A véletlenszerűséget úgy érjük el, hogy kalapba tesszük a szervezetek neveit, és kihúzzuk azt a 20 -at, amelyet vizsgálni fogunk. Az utolsó lépésben a kérdőív és a dokumentum elemzése alapján összeállítunk egy kérdés csoportot amelyet a szervezetek vezetőivel készítendő interjúhoz használunk fel. Összefoglalásként anonimizált narratív jelentést készítünk az interjúk eredményeiről. A kutatási jelentések a letöltések között olvashatóak.


Letöltések

Partnerek

Az Együtthatót szociális szakemberek és lelkes fiatal önkéntesek alapították 2010-ben a nem formális tanulás, az innovatív közösségi szolgáltatások és akkoriban még új inkluzív szemléletmód terjesztése érdekében. Hiszünk a közösség erejében, amely célokat ad, ösztönöz az együttműködésre és támogatást nyújt tagjainak. Úgy gondoljuk, hogy az integráció akkor lehet sikeres, ha a közösségi lét- valamint a programok és a terek - mindenki számára hozzáférhető; ha mindenkinek lehetősége van részt venni, ha mindenkinek van helye és szerepe képességeihez illeszkedően.

U.S.B. nonprofit civil szervezet az ifjúsági munka, az emberi jogok és az interkulturális párbeszéd területén Thesszalonikiben, Görögországban. A szervezetet 2008-ban alapította aktív fiatalok csoportja, akik a balkáni és kelet-európai fiatalokat érintő társadalmi kérdésekkel akartak foglalkozni. A szervezet jövőképe és célja a fiatalok szerepének erősítése, a gazdasági és politikai életben való részvétel, a fiatalok mobilitása, az önkéntesség és az emberi jogok előmozdítása.

A Nevo Parudimos nonprofit civil szervezet, amelyet Caras-Severin megyében egy csapat tanár, roma aktivista és roma hallgató alapított, Románia délnyugati részében 2008-ban. A Nevo Parudimos célja, hogy csökkentse a gazdasági, szociális, oktatási és kulturális különbségeket a társadalomban. A szervezet elismert a fogyatékos és a roma emberek inklúzív projektjeinek lefuttatásában. A Nevo Parudimos az első olyan civil szervezet, amely Romániában hirdeti a CLLD alapelveket és az alulról építkező megközelítést a helyi fejlesztési programok tervezésében, kidolgozásában.

Letöltések

Kutatási jelentések és szakpolitikai javaslatok
Research Plan - language: English
Research Report - Greece - language: Greek
Research Report - Greece - language: English
Research report on Hungary - Quantitative - language: Hungarian
Research report on Hungary - Quantitative - language: English
Research report on Hungary - Qualitative - language: Hungarian
Research report on Hungary - Qualitative - language: English
Research report on Romania - Quantitative - language: Romanian
Research report on Romania - Quantitative - language: English
Research report on Romania - Focus Groups - language: English
Research report on Romania - document Analysis - language: English
Research report on Romania - Interview report - language: English
Policy Recommendations - Greece - language: English
Policy Recommendations - Greece - language: Greek
Policy Recommendations - Hungary - language: Hungarian
Policy Recommendations - Hungary - language: English
Policy Recommendations - Romania - language: English
Policy Recommendations - Romania - language: Romanian

Konferencia

"NEM VAGYUNK A KÖZTUDATBAN"

AZ INKLÚZIÓ REJTETT DIMENZIÓI AZ IFJÚSÁGI SZEKTORBAN

2023. augusztus 28-án az Együttható Egyesület konferenciát szervezett a Hidden Dimensions projekt záróeseményeként.

Az egész napos konferencián tapasztalati szakértők, és ifjúsági, szociális, pedagógiai területről érkező szakemberek tartottak előadásokat, workshopokat, akiknek munkássága elősegíti a komplex támogatási szükségletű fiatalok társadalmi integrációját.

Kiemelt témáink voltak az ifjúsági szolgáltatások szerepe az integrációban és az ifjúsági programok hozzáférhetőségét befolyásoló tényezők, társadalmi sokszínűség és értelmileg akadályozott emberek integrációja, mozgáskorlátozott személyek inklúzióval kapcsolatos tapasztalatai, személyi asszisztencia szerepe a társadalmi részvételben, hozzáférhető drogprevenció, inkluzív színház.

Konferencia dátuma: 2023. augusztus 28-án
Időtartama: 9:30 -17:00
Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 1062 Budapest, Andrássy út 98.
A konferencia programfüzetében az előadások/workshopok absztraktjai, valamint az előadók rövid bemutatkozása olvasható. Az előadások címére kattintva letölthetőek a diasorok.

Programfüzet letöltése

Délelőtti program

9:45 – 10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00 –10:20 Szentpétery Elemér - Együttható Egyesület – elnök
Köszöntő
10:20 – 10:30 Pável Luca - csoportvezető helyettes, inclusion officer–Tempus Közalapítvány, Erasmus+ ifjúsági csoport
Köszöntő
10:30-11:00 Dr. Gruiz Katalin - elnök –Down Alapítvány
Előadás: Ifjúság és másság
11:00-11:30 KÁVÉSZÜNET
11:30-12:00 Dr. Vissi Tímea - Semmelweis Egyetem Pető András Kar
Előadás: Hozzáférés és részvétel a mindennapi élethelyzetekben: norvég és magyar nemzetiségű cerebrális parézissel élő fiatal felnőttek tapasztalatainak és véleményének összehasonlító elemzése
12:00-12:40 Szentpétery-Nagy Melinda - szakmai vezető- Együttható Egyesület, doktorandusz ELTE NDI
Előadás: Hidden Dimensions kutatás – Az inklúzió rejtett dimenziói az ifjúsági szektorban

Délutáni program - Terem 1

13:45 –14:10 Csángó Dániel - társalapító, participatív egyetemi oktató - Freekey
Előadás: Személyi asszisztencia, az önrendelkezés kulcsa
14:10 – 14:35 Bakonyvári L. Ágnes - színházi nevelési szakember, művészeti vezető, AppArt Egyesület - MáSzínház
Előadás: A MáSzínház inkluzív előadásai és művészetpedagógiai foglalkozásai
14:35-15:00 SZÜNET
15:00-15:30 Kiss Katalin – elnök, tréningcsapat vezető, Szemléletváltó Egyesület
Prekop Henrietta – tréner, Szemléletváltó Egyesület
Workshop: Avatar, karakterépítő játék
15:30-16:00 Vencel Tímea - gyógypedagógus, Gyermekkultúra mesterszak hallgató
Előadás: Kreatív program: Az én filmem, mint fejlesztő módszer az autizmus spektrumzavarral élő serdülők életében
16:00-16:30 Kalocsai Adrienn - mesteroktató, Veszprémi Érseki Főiskola
Lukács Fülöp Luca – gyógypedagógus, Gyógyegér Fejlesztőműhely
Előadás: Komplex fejlesztési programcsomag figyelem – és aktivitás zavarral élőgyermekek és környezetük számára

Délutáni program - Terem 2

13:45 –14:10 Maczó József – kuratóriumi elnök, drogprevenciós szakember, Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány
Előadás: Te döntesz! drogprevenciós színházi nevelési program
14:10 – 14:35 Vadasné Tóth Mária – elnök, AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
Előadás: „…. Ha messzire akarsz eljutni, menjetek együtt” Egy jó gyakorlat az inklúzióért: az Aura Egyesület első 20 éve az autista fiatalok és családjuk szolgálatában.
14:35-15:00 SZÜNET
15:00-15:30 Papp Eszter - projekt koordinátor, Here we are csoport
Előadás: Hangformázó gépírás - Írótolmácsolás, hallássérült személyek kommunikációs támogatása
15:30-16:00 Patkó Linda - tapasztalati szakértő, Here we are csoport
Workshop: Hangformázó gépírás – akadálymentes csapatépítés

A 'Hidden Dimensions' projekt kutatási jelentései a letöltésekben:

Letöltések

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form