Ride the wings of imagination

 

A hat napos tréningen a LARP (Live Action Role Play), vagyis az élő szerepjáték, mint az informális oktatás egy lehetséges eszköze került bemutatásra az összesen húsz, a magyaron kívül cseh, lengyel, litván, olasz és román ifjúsági szervezetek képviseletében érkező résztvevőnek.

A különböző szerepjátékok alkalmazása nem szokatlan a formális oktatás terén sem, különösen ami az alap- valamint középszintű irodalom- és idegennyelv-oktatást illeti. A többnyire egyszerű, elsősorban az irodalmi szövegek megismerését vagy a verbális készségek fejlesztését elősegítő szerepjátékok közvetlenül az ismeretátadás eszközeként kapnak helyet a pedagógiai módszerek közt, és különösen ebben a minőségében tér el a hagyományos színjátszástól. A LARP, míg mindkét fenti, széles-körben ismert játéktípus elemeit is felhasználja, elsősorban a klasszikus szerepjáték (role-playing game, RPG) nyomán alakult ki, ezáltal egy olyan sokoldalú metódust hozva létre, ami megfelelően illeszthető a  nem formális oktatás, a fiatalokkal folytatott munka módszerei közé. A RWI projekt elsődleges célja a LARP módszerének megismertetése volt, így egy egész estés élő szerepjátékkal is készültünk azzal az elképzeléssel, hogy a program résztvevői minél hatásosabb élményben részesüljenek a élő szerepjátékból.

A tréning első két napja a csoport integrációját elősegítő foglalkozásokkal telt, melyek során a csoport tagjai a programmal kapcsolatos elvárásaikat és félelmeik feltárását követően egymás megismerését, az egymás közti bizalom kialakulását, tehát a csoportmunka minél hatékonyabb működését megalapozó tevékenységekben vettek részt.  A csoportintegrációs szakasz kiegészült egy harmadik, javarészt budapesti városnézéssel töltött nappal is, mintegy átmenetet biztosítva a csapatépítés és a következő szakasz, vagyis a LARP-ra való felkészülés között.

A felkészítés első részében a résztvevők rövid áttekintést kaptak a LARP-ról, annak alapvető módszeréről, és a már meglévő tapasztalatokról. Az elméleti bevezetést gyakorlati foglalkozások követték, itt bemelegítés gyanánt főként a színjátszásra felkészítő gyakorlatok kerültek sorra. Az élő szerepjáték előkészítésének egyik legfontosabb részéhez érkeztünk –  az azonosulásra való készségeket serkentő gyakorlatok az egyén felkészítése mellett a megfelelő légkör kialakítására is alkalmasak, ami a sikeres LARP egyik legjelentősebb feltétele. A felkészülés első eredményeit egy kisebb, úgynevezett mini LARP-on láthattuk először. A LARP technikájába már közvetlenül bevezető gyakorlat a jellemzően sok szereplős és összetett élő szerepjátékok egy kis csoportos (4-5-6 fős), témájában és megvalósításában egyszerűbb változata, ami azonban ugyanúgy megkívánja az adott karakterekkel és azok céljaival való azonosulást.

Ugyanebben a szakaszban a közvetlen előkészületekhez csak lazán kapcsolódó, technikájában azonban annál hasznosabb programvitára is sor került, itt a résztvevők egy előre megadott témáról csapatokban, a Karl Popper vitaformátum szabályai szerint mérkőztek meg egymással. A programvita és a LARP módszerei között ugyan van átfedés, a program ezen részével mi elsősorban kitekintést szerettünk volna adni más, a nem-formális oktatásban szintén hatásosnak bizonyuló módszerekre.

Az egy hetes program tetőpontja, tehát a “nagy LARP” a tréning ötödik napján következett. A történetet és a karaktereket a több hetes előkészületek során dolgoztuk ki, ám elegendő mozgásteret hagytunk ahhoz, hogy a résztvevők kompetenciáinak megismerése után könnyű legyen aktualizálni azokat, amennyiben az a játék hasznára válik. A történetet, a világot és a karaktereket a hagyományos “mesélős” szerepjátékok formátumát felhasználva ismertettük meg a játékosokkal, tehát részletes leírásokat tartalmazó lapokat készítettünk, és ezeket egyenként vettük át minden résztvevővel. A LARP egyik leglényegesebb eleme a részletesen kidolgozott karakterek, valamint az egyes karakterek közti nem egyszer bonyolult viszonyrendszer. A jól kidolgozott karakter egyaránt tartalmazza a szereplő hátterét, a legfontosabb jellemvonásokat és az egyéni célokat, motivációkat – ezeket négyszemközt zajló egyéni felkészítéseken osztottuk és beszéltük meg a játékosokkal, kellő időt hagyva ahhoz, hogy összebarátkozzanak a saját karakterükkel.

A történet univerzumában és a karakterekben való elmélyedés mellett a helyszín előkészítése is résztvevőkre várt. Zebegény abból a szempontból is szerencsés választásnak bizonyult, hogy használatba vehettük a település egyik üresen maradt iskolaépületét, ami ideális helyszíne volt az alternatív történelmi LARP-nak, ami egy elképzelt Szovjetunió lepusztult szegletének elszigetelt közösségébe álmodtunk meg. A dekoráció elkészítése csak úgy, mint az odaillő jelmezek, kellékek kiválasztása, elrendezése, a karaktereket hitelesebbé tévő smink mind elősegítik a játékosok beleélését, azonosulását nemcsak a karakterükkel, hanem a megadott helyzettel, megoldandó konfliktusokkal kapcsolatban. Egy több órás “nagy” LARP jó előre megismertetett szabályok mentén zajlik, ezek betartását és a játék menetét az úgynevezett játékmesterek felügyelik – a játék egyik legfontosabb szabálya szerint a játékos lehetőleg mindvégig a világban és a karakterében kell, hogy maradjon, hasonlóan egy színpadi mű színészéhez. A színjátszással szemben viszont itt nem az adott karakter minél hitelesebb alakításán múlik a játékos vagy a játék sikere, az élmény kulcsa elsősorban az egyéni és közös célok elérésében, a konfliktusok és kapcsolatok hálózata közti eligazodásban rejlik.

A tréning utolsó napján különösen a LARP-on szerzett tapasztalatok megbeszélésére fordítottunk figyelmet. Később a résztvevők szervezetenként csoportosulva dolgozták ki elképzeléseiket azzal kapcsolatban, hogy a megszerzett tapasztalataikat hogyan és mire tudnák felhasználni saját, otthoni közegükben, és hogy milyen elképzelések születtek bennük a LARP során, valamint az egész tréning alatt. Ezen kívül értékes beszámolók is születtek az egy hetes tréning egyes napjairól külön-külön, ezeket már meg is osztottunk itt a honlapon.

A RWI programja ugyan igen intenzív volt, a beszámolók és visszajelzések alapján hasznos és maradandó élményt nyújtott a trénig résztvevőinek, és reméljük, hogy a módszerek megismerésén felül a kapcsolatépítés és a kölcsönös interakció is ösztönzően hat majd a fiatalokkal folytatott munkára mind a résztvevők, mind az Egyesület jövőjében.

További információ a tréning meghívójában(PDF, angol): Invitation_ride_the wings_of_imagination

yia 4.3 ifjúságsegítők mobilitása