Realms of Death - Rememberance about the Porajmos in Eastern Europe (REDE)

Az Európa a Polgárokért  program által támogatott projekt, melyben többek között a Nevo Parudimos (Resita, Románia), az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság (Újpest) és az Amaro Drom e.V. (Berlin, Németország) szervezetekkel működtünk együtt 2017 augusztus és 2018 novembere között zajlott. 

A program céljai a következők voltak:

- Megőrizni a nácizmus áldozatainek emlékét

- Növelni a tudatosságot és ismereteket a II. világháború alatt történő roma népírtásokkal és deportálásokkal kapcsolatban

- Tematizálni és párbeszédet indítani a kirekesztés és üldöztetés társadalmi mechanizmusaival kapcsolatban 

- Növelni az európai polgárok és fiatalok bevonódását az európai értékek, kultúra és történelmi emlékezet gondozásába, léterhozásába

A fenti célokat a projekt 3 nagy esemény megvalósításán keresztül kívánta elérni, melyekről alább részletesen is olvashattok. 

Szemináriuma a Roma Holokauszt oktatásáról - 2018. árpilis 24-26, Heidelberg, Németország

A háromnapos szeminárium célja az volt, hogy az oktatásban és ifjúsággal dolgozó roma és nem roma szakemberek készségeit és ismereteit fejlesszék a  Roma Holokausztról történő ismeretátadás terén. Az esemény a témában jártas szakértők és a meghívott szakemberek közötti tudásmegosztásra épült. Az elméleti ismeretszerzés mellett fontos gyakorlati részei is voltak a programnak -  a rélsztvevők személyesen is találkozhattak első és másodgenerációs túlélőkkel és beszélgetést folytathattak velük, ezen kívül a program olyan foglalkozások bemutatását és tervezését is tartalmazta, melyeknek segítségével a fiatalok ismereteit és érzékenységét növelni lehet a roma Holokauszt történeteivel kapcsolatban. Az esemény a heidelbergi Roma és  Szinti Dokumentációs és Kulturális Központban került megrendezésre, résztletes programterv angol nyelven elérhető itt

Konferencia és megemlékezés a Dnyeszteren túli területeken történt roma népírtásról - 2018 június 4-6, Craiova, Románia

A konferencia célja volt, hogy széleskörben bevonjon szakembereket és laikus érdeklődőket a Dnyeszteren túli területeken történt rom népírtások emlékezetének ápolásába. A háromnapos programon számos kutató, roma érdekvédelmi szakember és tisztségviselő is részt vett, hogy a történeti tények ismertetésén és a megemlékezésen kívül a roma népirtás emlékezetpolitikai állásáról is hiteles képet adjanak és párbeszédet nyiassanak. Beszédek, tanulmányi látogatások, kerekasztal beszélgetések és a túlélőkkel való találkozás is  a program részét képezték. Az esemény részletes programja itt olvasható. 

 

Nemzetközi konferencia és emlékműsor a Roma Holokauszt 74. évfordulójára - 2018. augusztus 2, Újpest, Magyarország

Az utolsó és legnagyszabásúbb esemény a Roma Holokauszt nemzetközi világnapjára esett. A megemlékezést és konferenciát az újpesti Városházán és az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság otthonául szolgáló Rácz Gyöngyi Közösségi Központban tartottuk meg. Az esemény több történész és kutató tevékenységébe engedett belátást nyerni és az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet. 

A program meghívója és részletes programterve megtalálható itt.