Change your attitude!

 

 

A tréning 2016. február 22 és március 1 között Gánton került megvalósításra, 24 ifjúságsegítő/önkéntes részvételével, melyből fő 15 fogyatékossággal él. A programnak helyszínt adó épület tökéletesen megfelelt a fizikai akadálymentesség feltételeinek.

A nemzetközi, angol nyelvű tréningen észt, román, lengyel, portugál, cseh és magyar 18 és 35 év közötti fiatalok vettek részt, országonként 4 fő, akik közül legalább 2 fogyatékossággal élő volt. Szervzetünk alapfilozófiájának része az integrált környezetben, csoportokban való együttműködés, a programon részvevő fogyatékossággal élő és nem fogyatékossággal élő fiatalok így kölcsönösen tanulhattak egymástól/egymásról a foglalkozásokon, miközben a velük dolgozó nemzetközi tréner csapat több éves szaktudásával facilitálta, biztosította a kereteket a folyamathoz.

Az egy hetes tréninget a nem-formális pedagógia elveinek megfelelően, a tapasztalati tanulásra alapozva épült fel, önismereti és művészetterápiás módszerek alkalmazásával.

A program első képzési napja a résztvevők integrációját szolgálta. Kiscsoportokban több játék segítségével ismerhették meg egymást. Közösen alkották meg az egy hétben követendő szabályokat, megosztották félelmeiket, elvárásaikat a programmal kapcsolatban.

A következő két napban a program résztvevői tapasztalati tanulással olyan technikákat sajátíthattak el, melyek későbbi segítő munkájukban, a programot követő follow-up során hasznosíthatnak.

A segítő szakma olyan alapvető eszközeit ismerhették meg, próbálhatták ki, mint az aktív hallgatás, értékalkotás, döntéshozás, kooperáció, felelősségi körök, saját felelősség a segítő folyamatban.

A résztvevők betekintést nyerhettek a fogyatékosság dimenzióiba, foglalkoztak a fogyatékossággal, mint jelenséggel, a fogyatékosság jelentésével, megítélésével a különböző koroktól az Egyesült Államokból induló Önálló Életvitel Mozgalom szerepéről, egészen napjainkig.

A program 4. napján a résztvevők Budapestre utaztak Gántról bérelt buszokkal (köztük egy speciális gépjárművel, mely a kerekesszékes nemzetközi kis csapatot szállította), ahol meglátogatták Mozgásjavító Iskolát és a Motiváció Alapítványt.

A Mozgásjavítóban a résztevők rövid előadást hallgathattak meg az iskola történetéről és tevékenységéről, majd az iskola önkéntes diákjai és pedagógusai mutatták be az intézményt, valamint betekintést nyerhettek a program résztvevői egy töri órába is.

A Motiváció Alapítványban a résztvevők betekintést nyerhettek az Önálló Életvitel Mozgalom szellemiségét képviselő szervezet működésében, mely az egyik első fogyatékossággal élő embereket segítő civil szervezetként jött létre 1991-ben.

Az Alapítványba ellátogatott Nagy Bendegúz Lóránt kerekesszékes világutazó is, aki rövid előadásával, saját izgalmas, világ körüli útjáról készült prezentációján keresztül mutatta be, hogy a fogyatékosság nem betegség, hanem egy állapot és hogy az önálló életvitel megvalósítása legalább annyira függ a fogyatékossággal élő személy hozzáállásától, mint az őt körülvevőktől, a külső tényezőktől.

A pesti programot kikapcsolódásként a „City Game” zárta, ahol a résztvevők vegyes csapatokban ismerkedhettek meg Budapesttel, az itt élő emberekkel a kapott feladatok végrehajtása során.

A hétvégén ismét a nem formális technikáké volt a főszerep a részvevők asszociációs gyakorlatokat végeztek kis csoportokban, majd egyéni feldolgozás során elkészítették saját életút térképüket, melyben szerepet kapott múltjuk, élethelyzetük, jövőbeli terveik, és az azokhoz vezető út, fontosabb szereplők.

A strukturált érvek mentén zajló vita technikáját az oxfordi vita módszerének elsajátításával tanulták meg a résztvevők, akik a korábban kiválasztott „a fogyatékos fiataloknak külön iskolában kell tanulniuk” kijelentés mellett és ellen érveltek a vita során.

A vitát követő napon az ifjúságsegítők a nem verbális kommunikáció, egy-kétoldalú kommunikáció, valamint a konfliktuskezelés témakörével kapcsolatban sajátíthattak el ismereteket szimulációs gyakorlatok segítségével.

A program utolsó napján a részvevők egész napos feladata az volt, hogy megtervezzék, milyen tevékenységeket valósítanak majd meg a program után követési részében. A résztvevők rövid összefoglalót írtak a tervezett tevékenységről, a célokról, az azok eléréséhez szükséges célkitűzésekről, mérföldkövekről. folyamatábrát és Gantt diagramot készítettek a korábban tanultak alapján, amihez visszajelzést, hasznos tanácsácsokat kaptak a szervezőktől.

A program végeztével azt reméljük, hogy a résztvevők a tréning során elsajátított technikákat adaptálják majd saját munkájuk során, hasonló kezdeményezéseket indítanak majd el saját kisközösségeikben, ezzel is elősegítve a fogyatékossággal élő fiatalok aktívabb társadalmi szerepvállalását.

 

A progtamról készített kiadvány itt olvasható el

A program infopack-ja itt érhető el

tréning önálló életvitel