Guardians of Europe

A program megtervezésekor először azt a kérdést tettük fel, hogy miként volna lehetséges a régió különböző országainak fiataljait közelebb hozni egymáshoz, felkelteni érdeklődésüket egymás kultúrája, hagyományai iránt, közösen feltárni a kapcsolódási pontjainkat. A téma és a helyszín kiválasztásánál a történelemből merítettünk, egy olyan korhoz nyúlva vissza, aminek emlékezetét mostanáig mélyen őrzik Közép-Európai népeinek hagyományai: a török hódítások idejét, mikor Európa kapuját őrizve védtük a vidékeinket.

Az első két nap nagyrészt ismerkedéssel és csoportintegrációs foglalkozásokkal, csapatépítéssel telt: megbeszéltük a programmal kapcsolatos elvárásokat és félelmeket, a csoport megalkotta a szabályait, és még ezek mellett is jutott idő a kültéri játékokra, valamint a résztvevők országait bemutató interkulturális estre is sor került.

A program témájával ezután már egy kellemesen összerázódott csapat körében tudtunk foglalkozni, ezúttal is a nem-formális tanulás eszközeit alkalmazva az ismeretek átadására és cseréjére, és élve a résztvevők saját kreativitásával, csapatmunkára való készségeivel. Ennek részét képezte az az interkulturális kommunikációra összpontosító feladat is, melynek a során a résztvevőknek különböző, elképzelt peres ügyekben kellett bírói döntést hozniuk, ám úgy, hogy ehhez a Koránban foglaltakat veszik figyelembe, ezzel is közelebb kerülve ahhoz az iszlám kultúrához, ami a tárgyalt történelmi korban megvetette a lábát Európában, és ha más folyamatok révén is, de továbbra is jelen van a nyugati világban. Egy újabb foglalkozáson a kulturális örökségünkben kutakodva igyekeztük fellelni a közös pontokat, ehhez a hős témáját vettük elő és tettünk fel számtalan kérdést egymásnak  valamint magunknak is – kikre tekintünk hősként a történelemből és miért, hogy kerültek a kánonba,  mi lehet a szerepük a történelmi emlékezetünkben, valamint ismerjük-e egymás hőseit itt Kelet-Közép-Európában?

A programból a budapesti városnézés és city game sem maradhatott ki, a feladatokat itt is úgy állítottuk össze, hogy a fiatalok minél több török kori emlékét fedezhessék fel a városnak, miközben cseh, lengyel és román vonatkozású pontokat is felkeresnek – a feladatokat mindent felülmúló kreativitással oldották meg a csapatok, ahogy ez a prezentációk alatt is kiderült.  A visegrádi fellegvárba tett kirándulást szintén beleszőttük a program tematikájába és kincsvadászatot szerveztünk, itt a résztvevőknek különböző, a török korral kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk útközben.

A nem-formális tanulás eszközei közül a LARP különösen közel áll hozzánk (korábbi szerepjátékainkrólitt és itt számoltunk be), amit egy történelmi témájú programban kár lenne mellőzni – ebben a programunkban az utolsó előtti napot szántuk arra, hogy előbb megismertessük a módszert a fiataljainkkal, majd délután el is játsszuk a Mátyás-korba helyezett élő szerepjátékot, méghozzá a lehető leghitelesebb helyszínen, a Mátyás-palota maradványain, amit erre a néhány órára a rendelkezésünkre bocsátottak.

A program utolsó napja nagyrészt értékeléssel és búcsúzkodással telt, ám a hivatalos búcsúbuli előtt még átadtuk a résztvevők Youth Pass bizonyítványait, és megtartottuk a korábbi programjainkból már ismert world cafét is, hogy meghitt és különleges légkörben tartott beszélgetéssel zárjuk le az egy hetes program értékelését.

A programban részt vevő huszonöt fiatal mind szellemileg, mind fizikailag mozgalmas hetet élhetett át Visegrádon, és visszajelzéseik alapján számukra is értékes készségekre és ismeretségekre tettek szert. A programon készült egy kisfilm, ami megmutatja nektek a legszebb pillanatokat: Guardians of Europe Youth Exchange  További képek a programról: >>> Facebook