Surf Safe! The exchange

A program célja volt, hogy a résztevők olyan ismereteket sajátítsanak el, tapasztalatokat szerezzenek, melyek segítségével tudatosabban, felelősségteljesebben használják az internetet, mint eszközt. A csere során a nem formális tanulás eszközeit, szimulációkat, strukturált beszélgetéseket, vitát integrációs és önismereti gyakorlatokat használtunk.

A programot Magyarországon, a Budapesttől 65 kilométerre található Bánkon, Az Öko-Land táborban valósítottuk meg.

A programba eddig gyakorlatunkhoz olyan fiatalokat vontunk be, akik az átlaghoz képest rosszabb anyagi körülmények között éltek, szociokulturális szempontból hátrányos helyzetűek, vagy valamilyen nemzeti, etnikai kisebbséghez tartoztak, esetleg fogyatékossággal élők. Összesen 10 fő hátrányos helyzetű fiatal vontunk be a programba. A hátrányos helyzetű fiatalok saját kortárs közösségeikben könnyebben izolálódnak, vállnak céltáblájává az iskolai vagy internetes zaklatásnak. Mivel saját kortárs közösségeikben nem tudnak kiteljesedni, gyakrabban kommunikálnak, ismerkednek az interneten, közösségi portálokon, olyan személyes információkat, tartalmakat osztanak meg magukról, amik miatt ismételten zaklatás, vagy nem kívánt szexuális interakciókba keveredhetnek. Esetükben legtöbbször a szülői háttér sem tud megfelelő támogatást nyújtani, vagy azért mert maguk még kevésbé jártasak az internet világában, mint gyermekeik, vagy azért mert a családban nem alakultak ki azok a közös programok, tevékenységek, melyek során lehetőség lenne a megfelelő internethasználat feltételeinek megbeszélésére.

A program során a résztvevők személyes és szociális kompetenciái fejlődtek, illetve kreatív és kritikus gondolkodásukra egyaránt hatással volt a program. A program felépítése – a témák meghatározottak, de a megvalósítás módjai rugalmasak- a bevont fiatalok aktív részvételére alapozott, a trénerek több esetben csak pozícionálták a feladatot, majd facilitálták, mederben tartották a tevékenységet, szükség esetén segítséget nyújtottak.

A program során a résztvevők a közös munkán alapuló tapasztalati tanulás (learning by doing) és nem formális technikák segítségével átfogó ismeretekre tettek szert az internethasználattal kapcsolatos alábbi területeken:

  • Internetes vásárlás
  • Facebook, chat, ismerkedés az interneten
  • Indentity theft
  • Cyber bulling/mobbing
  • Álláskeresés az interneten
  • Hoax
  • Interenet függőség
  • Szerzői jogok az interneten

A projekt eredményeként a résztvevők még a projektidőszakban, helyi közösségükben follow-up eseményeket szerveztek, alkalmassá váltak a nem formális eszközök alkalmazására, melynek használatával önálló tevékenységet fejthetnek ki kortárs közösségeikben.