Megvalósult programok

442 - Key Players with Key Competences

A projekt célja az ifjúsági munkanélküliség témájának feldolgozása volt a sport, azon belül is a labdarúgás segítségével, egy nemzetközi ifjúsági csereprogram keretében. A csereprogramot 2018 nyarán szerveztük meg.

Imagination has no barriers

2017. november 8-17. között került megrendezésre tréningünk, amelynek célja az volt, hogy a részt vevő ifjúságsegítőknek bemutasson egy új eszközt, az élő szerepjátékot (LARP), és megmutassa, hogyan lehet ezt a módszert a fogyatékossággal élő fiatalok inklúziójához használni.

All Raise Against Hate Speech

Az 'All Raise Against Hate Speech' startégiai partneség alatt megvalósuló projekt bemutatása. Szervezetünk multiplikátorként vett részt a projektben

At Home With Nature

A projekt három ország (Litvánia, Törökország és Magyarország) felnőttképző szakemberei számára adott lehetőséget, hogy megosszák tapasztalataikat és egy új ökobarát eszközt – pedagógiai anyagot- hozzanak létre alacsonyan képzett felnőttek számára. Ez az eszköz a legjobb nem-formális oktatási gyakorlatokat és példákat tartalmazza az öko-építészet és öko-kertészet témakörében. Ezen felül egy gyakorlati videót is készült a szakértők javaslataival és a projektben részt vett emberek benyomásairól.

Change your attitude!

A „Change your attitude” című program általános célja a fogyatékos fiatalok társadalmi integrációjának, aktív társadalmi szerepvállalásának elősegítése volt, az Önálló Életvitel Mozgalom filozófiáján alapuló képzés és képességfejlesztő tréningen keresztül.
A program célja volt továbbá, hogy a bevont srésztvevők képesek legyenek továbbvinni, átadni az egy hetes, intenzív tréningen tanultakat, saját környezetükben új, ugyanakkor e program témájához kapcsolódó tevékenységeket valósítsanak meg 2016 márciusa és áprilisa között.

Surf Safe! The exchange

2016. április 20 és 28. között, 6 országból összesen 36 fő, 16 és 21 év közötti résztvevő bevonásával valósíottuk meg meg Surf Safe – The exchange című csere programunkat, melynek témája a biztonságos internethasználat volt.

Theater for Inclusion II.

2015 augusztusában valósult meg informális csoportunk szervezésében a Theater for Inclusion II. elnevezésű program.

Spraycan

A 2015. március 20. és 28. között lezajlott egy hetes ifjúsági cserénken az utcaművészet eszközeivel szólaltattuk meg a részt vevő fiatalokat, és Budapest utcáit is.

Live and Learn

Az Erasmus+ keretében valósítottuk meg Live and Learn című csereprogramunkat, ahol a fiatalok munkanélkülisége, illetve munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek javításával foglalkoztunk.

Kárpát-medence Lovasai

A Kárpát-medence Lovasai című teheséggondozó táborunkat 2013 november 8. és 11. között rendeztük meg Aggtelken, belföldi és határon túli magyar fiatalok részvételével. Az eseményt a Nemzeti Teheség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Hitchhikers’ Guide to the Internet

2013 Augusztus 3. és 8. között zajlott le Hitchhikers’ Guide to the Internet című tréningünk az előző évből már ismerős helyszínen, Zebegényben. A résztvevők Magyarországról, Csehországból, Hollandiából, Lengyelországból, Lettországból, Litvániából és Olaszországból érkező ifjúsági szakemberek, önkéntesek voltak, akik egy héten keresztül ismerkedtek az Egyesület még elsőként megvalósuló programján feldolgozott témával, a biztonságos internethasználattal.

Guardians of Europe

A Guardians of Europe című ifjúsági programunkat 2013 július 21. és 28. között tartottuk meg magyar, cseh, lengyel és román fiatalok részvételével, akik együtt eredtek közös történelmi örökségünk nyomába a közép-európai kapcsolatok jelképeként ismert Visegrádon.

Battle of opinions

A projekt 2012 október és december között valósult meg. A programban romániai és magyar fiatalok vettek részt, akik a tréningek, a virtuális kampányidőszak és az értékelő találkozók során nem formális pedagógiai módszereken keresztül tanultak az aktív állampolgárságról, és érzékenyítő foglalkozások keretében beszélgettek, olyan társadalmi problémákról, mint a környezetvédelem, vagy a roma lakosság helyzete Európában.

Point of view

Point of view (Nézőpont) című programunkat 2012 májusától 2012 decemberéig valósítottuk meg a Motiváció Alapítvánnyal szoros együttműködésben, a Fiatalok Lendületben Program keretében az Európai Unió támogatásával.

Ride the wings of imagination

A Ride the wings of imagination című projektünk 2012 július 1. és 8. között zajlott le Zebegényben.

Cut Together

A Cut Together projektet hosszas előkészületek után 2012. októberben indítottuk el. A projekt alapvető célja az volt, hogy 16-20 év közötti fiatalok számára lehetőséget biztosítson kreativitásuk fejlesztésére, valamint a számukra fontos témák, kérdések, ötleteik megismertetésére kisfilmek készítésén keresztül.