HatásPont Tanoda

HatásPont ifjúsági közösségi tér 2020-ban

Telefon: 0637/781-491
E-mail: hataspont.tanoda@gmail.com
Címünk: 3200 Gyöngyös, Mérges út 13.
Tanoda mobil: 06307934607 (Kanalas Szilvia asszisztens)
Bővebb információ: https://www.facebook.com/hatasponttanoda

Nyitva tartás iskolaidőben: H-P 15:00- 19:00-ig , Nyáron: H-P napközben

Bővebben rólunk: A HatásPontot az Együttható Egyesület működteti. A HatásPont egy ifjúsági közösségi tér, amely nyitott minden Gyöngyös és környékén élő fiatal számára.

Céljaink: A hozzánk járó gyerekek, fiatalok számára nyújtunk egyéni és csoportos képesség és személyiségfejlesztő foglalkozásokat. A HatásPont inklúzív szolgáltatásokat nyújt, tehát SNI, más hátrányos helyzetű gyerekek számára is nyitott közösségünk.

Milyen lehetőségek vannak? - szövegértés és matematikai kompetenciák fejlesztése, korrepetálás és tehetséggondozás földrajz, biológia, környezet, természetismeret területeken, angol nyelv tanulás, és társas környezetben beszéd-centrikus elsajátítás.

Szolgáltatásunk ingyenes.

A múlt:
2014 szeptemberében megnyitotta kapuit Gyöngyös városban a HatásPont Tanoda, amelyet a TÁMOP-3.3.9.A-12/2 projekt nyerteseként a Zöld Hullám Közhasznú Természetbarát Egyesület tartott fenn. Az Együttható Közösségépítő Egyesület a TÁMOP projekt szakmai programjának kidolgozásában részt vett, majd a pályázat jóváhagyását követően a menedzsmentet és szakmai megvalósítók egy részét biztosította. Ennek okán a HatásPont Tanodát a jövőben az Együttható Közösségépítő Egyesület fogja fenntartani Gyöngyösön az EFOP-3.3.1-15-2015-00042 számú projekt keretében.
A program átfogó célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-s és roma tanulók körében. A cél érdekében a tanoda programban foglalkoztatott szakembereink az alábbi területeken végeznek fejlesztő munkát a bevont gyermekekkel:
az alapvető, az iskolai teljesítéshez szükséges, kompetenciák (írás, olvasás, szövegértés, számolás és számlálás, térszemlélet, ábrázolás, logika)
egyéb személyes kompetenciák (önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság,, precizitás, körültekintés, döntésképesség, monotónia-tűrés, kézügyesség)
szociális kompetenciák (szabálykövetés, irányító képesség, határozottság, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, együttműködés, interperszonális rugalmasság, eredményorientáltság, felelősségtudat, önbizalom, önreflexió, helyzetfelismerés, asszertivitás, stb)
kognitív kompetenciák (figyelem, koncentráció, kreativitás, emlékezőképesség, információszerzési és elemzési képesség, gondolkodási képességek pl. kritikai, problémamegoldó, analitikus, stb.)
IKT –alkalmazás (biztonságos internethasználat, információkeresés, szövegszerkesztés, stb)
A program hosszú távú céljai

A HatásPont Tanoda ma már a kistérség egy fontos, meghatározó szereplője, a tanulók és családjaik, a helyi intézményi háló is számít a tanoda jelenlétére, ezért projektünk célja a tanoda további beágyazódásának elősegítése, és a jövőben önfenntartó szolgáltatások működtetésének kidolgozása.

A HatásPont tanoda a társadalmi integráció színhelye, egy olyan inkluzív nevelési elveken alapuló intézmény, amely szeretne a jövőben a helyi társadalom számára az esélyegyenlőség, a társadalmi együttműködés szimbólumává válni.

tanoda efop HatásPont