Mindenki lehet művész! - Videóösszeállítás a projekt tevékenységeiről

Az "Artbilities - everyone is an artist" című Erasmus+ stratégiai partnerség 2018 decemberében zárult. A kétéves projektben a partnerség célja volt, hogy a művészeti eszközökkel segítse a fogyatékossággal élők bevonását. Olyan jelenségekkel dolgoztunk, mint a megbélyegzés, a kirekesztés, az elszigetelődés és a közösségi és kulturális részvétel akadályozottsága. Négy országban zajlott helyi szinten foglalkozássorozat, ami színes eszköztárral és különböző művészeti csatornákkal inklúzív teret hozott létre, ahol a résztvevők képességeikkel jelen tudtak lenni, részt tudtak venni egy közös alkotói folymatban és ahol a fentebb említett akadályokat megszüntető és arra reflektáló környezet támogatta őket az önkifejezésben és közösségi részvételben. A projekt eredményeként egy módszertani kiadvány is készült, melyet hamarosan közzéteszünk. Az itt megosztott videó a kétéves folyamat tevékenységeinek és eseményeinek szemelvényeiből készült összeállítás:

Artbilities projekt videó

A projektről és a projekt eredményeiről bővebben pedig a projekt honlapján olvashattok, ami többek között az inklúzív módszertanra épülő kezdeményezéseket és jógyakorlatokat gyűjti egy platformra, mely a projekt partnerségén kívüli szervezetek és csoportok munkáit is szívesen várja.