Az ifjúsági csere leírása

Ifjúsági cserénk a második világháború alatti és utáni deportálások, át- és kitelepítések történeteit és azok ma is élő emléknyomait célozta feldolgozni a Romániából, Németországból, Lengyelországból és Magyarországról érkező 24 fiatal közreműködésével. A cserét július 25-e és augusztus 3-a között valóítottuk meg Budapesten. 

A projekt keretében végzett munka célja az volt, hogy a fiatalok ismereteket szerezzenek a társadalmi együttélésünket mind a mai napig meghatározó és némely esetben kevéssé közismert traumatikus történelmi eseményekről. Emmellett elemeztük az ezekhez az eseményekhez köztudatban kapcsolódó narratívákat és emlékezéspolitikai vetületüket, mint például emlékhelyek jellege, emléknapok tartása, történelemoktatásban megjelenő ismeretek stb. 

Az ifjúsági cserének része volt a résztvevők által a csere előtt elvégzett helytörténeti kutatás, ahol fényt deríthettek a helyi régiójukban második világháborúhoz kapcsolódó kényszerű népmozgások eseményeire, ma élő történeteire és emlékezéspolitikai vonatkozására. Ezeknek a kutatásoknak az eredményét már az ifjúsági cserén dolgoztuk fel - minden ország interaktív prezentációval készült. A feldolgozott események a következők voltak:  a lengyelországi Zamosc-ból elszállított lengyel gyermekek germanizálása, a Dnyeszteren túli területekre deportált romák története,  a magyarországi megtorlások a világháború után, a romák németországi helyezte a világháborúban.

Az ifjúsági cserén séták, kiscsoportos feladatok, viták, tanulmányi kirándulások és sok más nemformális pedagógiai eszköz segítette a tanulási folyamatot és a fiatalok ismeretszerzését. 

A témák feldolgozásával, elemzésével a csere célja az volt, hogy a bevont fiatalok kritikai gondolkozását és elemzési készségét fejlessze a történelmi eseményekkel kapcsolatban, melyeket sokszor a mindenkori politika eszközként használ a saját céljainak érvényesítésére. A program elemeivel a fiatalokat ösztönözte az aktív fellépésre a diszkrimináció és radikalizáció ellen, növelte felkészültségüket a demagógia és manipulatív narratívák beazonosítására.