A projektről

A 9 napos ifjúsági cserénkkel - mely a korábban Eurodesk Awards díjnyertes Breaking Stereotypes ificsrénk folytatása és továbbgondolása - célunk, hogy a közös tanuláson alapuló és önismereti elemekkel bővített készség és kompetenciafejlesztést követően a résztvevő fiatalok mindennapjaikban hatékonyabban lépjenek fel az őket ért diszkriminációval szemben, illetve holisztikusan szemlélve bátrabban érvényesítsék érdekeiket, folyjanak bele az őket érintő kérdésekben, vállaljanak szerepet szakmapolitikai kérdésekben. Ezeket a készségeket és ismereteiket pedig helyi közösségeikben meg tudják osztani. A csere célja, hogy a fogyatékossággal élő és azzal nem rendelkező fiatalok egy integrált csoportban:

- nem-formális pedagógiai módszereken keresztül fejlődjenek kommunikációs-, stressz-,
konfliktuskezelési képességeikben,
- a projekt kialakított struktúráján keresztül, a team munka során asszertív magatartásformákat
vegyenek fel,
- fejlődjenek a csoport-, és projektmunkában
- gyakorlati betekintést kapjanak a kreatív marketing és érdekérvényesítő eszközökről, a
megvalósítás lépéseiről saját élménnyel gazdagodjanak
- a személyiségfejlesztő, művészetterápiás, önismereti programelemek segítségével tudatosítani
kompetenciahatáraikat, reális énkép alakuljon ki bennük saját magukkal szemben, megismerjék
erősségeiket, gyengeségeiket.
- személyközi kompetenciáikat fejlesztve és saját gátjaikat, előítéleteiket leküzdve működjenek
- Open-space munkaforma alkalmazásával együtt tervezzék meg a projekt nagy nyilvánosságú
eseményét és disszeminációs tevékenységeit

A Breaking Stereotypes - Director’s cut verzió végső célját az alábbi célkitűzések elérésével kívánjuk
biztosítani:
1. 33 bevont résztvevő (köztük min. 12 fogyatékossággal élő ) önérdekérvényesítésének és aktív társadalmi részvételének elősegítése önismereti munkán és tapasztalati tanuláson keresztül
2. A résztvevők tapasztalatcseréje és közös megoldási stratégiák kialakítása a fogyatékossággal és az önképviselettel kapcsolatban
3. egy nyilvános, nagy láthatóságú akció megtervezése és megvalósítása facilitált csapatmunkával, ami a fogyatékossággal élők életmódjára hívja fel a figyelmet a társadalomban és az esélyegyenlőségükre reflektál, illetve a csoporttal szembeni előítéletek feloldására törekszik.
4. a programon tanultakat a résztvevők disszeminálják egy tetszőleges fórumon a helyi közösségeikben, illetve a cserén készült projektvideón keresztül.

A projekt előkészítő talákozója Budapesten április 2-4 között zajlik.
Az ifjúsági csere április 29. és május 7. között kerül lebonyolításra. 

A projekt kedvcsináló honlapja a következő linken tekinthető  meg: http://www.egyutthato.eu/breaking2/

A projekt infopack-je itt letölthető.