Szervezetünk bemutatása

Közhasznú egyesületünk 2010 óta végez ifjúságsegítést a 10-30 év közötti korosztály megszólításával. Programjaink oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztő egyéni és csoportfoglalkozások; többek között a biztonságos internet, aktív állampolgárság, integráció területén. Munkánk során keressük az együttműködés lehetőségét a hazai és nemzetközi szervezetekkel egyaránt.

Célunk, hogy fiatalok számára olyan programokat és szolgáltatásokat szervezzünk, amelyekben nemüktől, etnikai hovatartozásuktól, lelki és fizikai állapotuktól függetlenül hasznosan tölthetik szabadidejüket, miközben támogatást és segítséget kapnak fejlődésükhöz multikulturális szemléletmód közvetítésével.

A multikulturális szemléletmód esetünkben a kulturális értékegyenlőség képviseletét jelenti.

Önkénteseink, programjaink során a résztvevők társadalmi, gazdasági integrációját a kulturális sokszínűség elfogadásával együtt támogatja, ösztönözve a fiatalokat arra, hogy a társas kapcsolataikban a megértés, tolerancia, és az empátia legyen az egymáshoz közeledés alapja.

Eddig megvalósított programjainkba több mint 200 fiatalt vontunk be, és legalább ugyan ennyi hazai és külföldi civil, ifjúsági szervezettel, gyermekjóléti és közoktatási intézménnyel kerültünk szoros kapcsolatba. Programjaink számos internetes fórumon és médiában megjelentek.

KÜLDETÉSÜNK

A közösség érték!

Hiszünk a közösség erejében, mely célokat ad, együttműködésre sarkall, támaszt és segítséget nyújt tagjainak.

Hisszük, hogy az egymást támogató, alulról épülő szerveződések segítik elő a társadalom fejlődését.

Víziónk egy olyan társadalom, amelyben minden ember egyenlő esélyekkel kezdheti el felnőtt, önálló életét. 

Egyesületünk fiataloknak - társadalmi helyzetüktől függetlenül - közösségi tevékenységekben nyújt részvételi lehetőséget, amelyek kiindulási alapot biztosítanak céljaik megvalóstásához. 

Hogyan?

Magunk is fiatalok lévén, jól ismerjük az önmegvalósítás előtt tornyosuló akadályokat, melyekkel egyedül nehéz megküzdeni. Szervezetünk olyan szolgáltatási portfóliót épít, melyben kulcsszerepet kap az önismeret, a szociális kompetenciák, a kreatív és a kritikai gondolkodásmód fejlesztése.

Célcsoportunk képességfejlesztéséhez nem-formális közösségépítő programokkal és csoportfoglalkozásokkal, ifjúsági cserékkel, tréningekkel, kulturális események szervezésével, és egyéni mentorálással járulunk hozzá. 

Munkánk során partnerséget kínálunk minden, a céljainkat támogatni tudó egyénnek vagy szervezetnek!

Jelenlegi szolgáltatási portfoliónk négy különböző területre bontható:

1. Integrációs program: Elsősorban hazai megvalósulású projektek, amelyekbe hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű fiatalokat vonunk be. A projektek célja - többféle a fiatalokat érdeklő téma megragadásán keresztül- a fiatalok önismeretének, önérdek-érvényesítő képességének, szociális- és egyéb kompetenciáinak fejlesztése közösségépítő, nem formális pedagógia, szocio- és műveszetterápiás, drámapedagógiai, coaching és T-csoport módszerekkel. Az elmúlt három évben 5 ilyen, több hónapig tartó programot valósítottunk meg, amelyekbe összesen 60 fiatalt vontunk be. A projektek fő témái, amelyekhez a fentebb felsorolt módszereket használtuk: biztonságos internetezés, filmkészítés, színjátszás és fogyatékos fiatalok integrációja, magyar kultúra és annak különböző művészeti ágakban való megjelenése. 

2. Aktív állampolgárság program: Battle of Opinions projektünkben a demokratikus működéshez szükséges aktív állampolgári léttel foglalkoztunk. Célunk e programokkal a kritikus gondolkodás fejlesztése, a fiatalok vitakultúrájának fejlesztése, apolitikus módon információk átadása államháztartási és demokratikus döntéshozatali folyamatokról, illetve olyan egyéb a témához kapcsolódó társadalmi problémákról, mint a környezetvédelem, etnikai és nemzeti kisebbségek helyzete, fogyatékos emberek integrációja, nemek közötti egyenlőség. 

A programba 25 fő fiatalt vontunk be, akik közül néhányan ma már a témákkal kapcsolatos területen önkéntesként társadalmi szervezeteknél, diák önkormányzati, ifjúságpolitikai területeken tevékenykednek. 

3. Szakemberképzés: Eddig két nemzetközi programunk során volt lehetőségünk ifjúsági munkások számára bentlakásos tréninget szervezni. Az egyik ilyen program HITCHHIKERS’ GUIDE TO THE INTERNET – Útikalauz a biztonságos internetezéshez 2013-ban valósult meg, amelynek során a már említett Surf Safe projektünk alatt kifejlesztett módszerekkel ismertettünk meg a külföldi résztvevőket. A programokba összesen 44 résztvevőt vontunk be.

4. Nemzetközi küldő programok: Az elmúlt évek során széleskörű nemzetközi partnerséget alakítottunk szerte Európában, így ezekkel a szervezetekkel közösen olyan a fiatalokat érdeklő nemzetközi programokat valósítunk meg, amelyekre magyar 16-30 év közötti résztvevőket küldünk. Évente legalább 10 ilyen programba vonunk be fiatalokat. Az egy hetes ifjúsági cseréket, nemzetközi szakemberfejlesztésre irányuló tréningeket mindig egy felkészítő találkozó előzi meg, majd ezt követően az egyesület egy tagjának kíséretében utaznak el a résztvevők. 

A fentebb említett ágak között van átfedés, mert a programok során a résztvevő fiatalok bevonására, aktív részvételére ugyan azokat a módszereket használjuk, amelyeket folyamatosan fejlesztünk, a célcsoport igényeihez alakítunk. Programjainkba eddig több mint 200 résztvevőt vontunk be. 

Módszereinket tekintve a heutagógia, nem-formális pedagógia, coaching, Rogers-i non-direktív technikák, művészetterápia alapelveit követjük, mellyel célunk az adott téma mentén az ismeretátadáson kívül a személyiségfejlesztés, alapattitűdök és kompetenciák fejlesztése, hogy a résztvevőket segítsük saját céljaik megvalósításában.