A csapat

Az Együttható Egyesület megalapításakor az az elképzelés mozgatott minket, hogy valami újszerű, a korábbi tapasztalatoktól eltérő dolgot hozzunk létre – valamit, ami átütőnek érezhetünk, és ami egyaránt öleli fel a szociális szakmában szerzett korábbi ismereteket és annak hagyományos gondolatait, ám az új áramlatok és saját nézőpontunk előtt is nyitott, valamint rugalmasan viszonyul a célcsoporthoz és a velük végzett munkához.

   

    Szentpétery Elemér, elnök   

Az Együttható Egyesület alapító tagja, elnöke 2011 óta és a szervezeti stratégia meghatározó személye. A Debreceni Egyetemen szociálpolitika szakra járt, majd azt követően nemzetközi programvezetőként dolgozott egy civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezetnél, és más gyermekeket, fiatalokat, fogyatékos embereket segítő civil szervezeteknél.

Az Erasmus+ és korábbi Youth in Action programban, TÁMOP és FSZK programokban képzőként szerzett tapasztalatot, a Károli Gáspár Egyetemen óraadó tanárként nonprofit menedzsmentet tanított. Személyes élettapasztalata, meggyőződései és szakmai munkája együttesen formálta a társadalmi inklúzióért való elköteleződését.

info@egyutthato.eu

+361/7972654

 

      

                                 Nemesnyik Balázs, Pénzügyi vezető             Nagy Melinda, Tanodavezető

 

                                                        

                     Elisabeth Kendrali, Mobilitás Koordinátor                   Kallós Lilla, Projekt Koordinátor

 

 

Volt és jelenlegi EVS önkénteseink:

               

Sárosi Erika                                                      Tatiana Biciuc