Hitchhikers’ Guide to the Internet - Útikalauz a biztonságos internetezéshez

A Douglas Adams ihlette cím nem véletlen: az internet beláthatatlannak tűnő univerzumában néha elveszettnek érezheti magát az utazó, különösen, ha kezdő, fiatal – és amilyen nagy számban vannak ők jelen a web felhasználói közt, olyan kevés az útikalauz, amivel bárki is ellátná őket. Első programunk, a Surf Safe! című program ezt a hiányt igyekezett kitölteni  a két csapattal is megvalósított, valamint iskolai osztályfőnöki órákon összefoglalt tréningjével.  A Hitchhikers’… célja sem pusztán az internet kockázatainak ismertetése volt, hanem egy módszer átadása a Surf Safe tréning kondenzált és nemzetközivé tett változata segítségével.

A Zebegényben megtartott program menete tehát lefedte a Surf Safe struktúráját, így itt is különös hangsúlyt fektettünk a csoportintegrációra, a tréning első két napja ennek jegyében telt. A már szokásos ismerkedős körök után itt is megbeszéltük az elkövetkező héttel kapcsolatos elvárásokat és félelmeket, és a program alatt érvényes szabályokat is meghozta a csoport. Ezután szintén a SurfSafe-ben alkalmazott, részben önismereti, részben közvetlenül az integrációt célzó feladatok, játékok következtek, és a Surf Safe programról és annak eredményeiről szóló prezentáció is helyet kapott. A nemzetközi programjainkban elmaradhatatlan interkulturális estekre is sor került, a résztvevők itt is többnyire informális, nem egyszer igen eredeti módon mutatták be országuk kultúrájának néhány jellegzetességét.

A tréning harmadik napján zártuk le az integrációs szakaszt, a program folytatása előtt egy kis szünetet tartva, hogy a mostani csoportnak is alkalma legyen egy egynapos budapesti városnézésre, amiből a city game most sem maradt el. Visszatérve a program helyszínére egyből kezdetét is vette a második szakasz, az Internet Café. Ez a blokk a program szoros értelemben vett témájára összpontosított, tehát itt vettük sorra, hogy milyen kockázatai, veszélyei lehetnek az internethasználatnak, különösen, ami a fiatalokra jellemző felhasználói szokásokat illeti. A téma feldolgozása egyrészt beszélgetéseken keresztül, másrészt játékos feladatokkal történt, ezekkel azt próbáltuk modellezni, hogy pl. milyen az közösségi oldalak óvatlan felhasználója, az online ismerkedés, stb.. Ezúttal is sort kerítettünk egy Oxfordi vitára, a vita témája (Szerzői jogok és internetes letöltés) ugyan lazán kapcsolódott a tréning eredeti témájához, ám annál jobban megmozgatta mind a vitázókat, mind a hallgatóságot.

Az Internet Cafét egybekötöttük a Surf Safe Manual elkészítésével, megfelelően annak az elképzelésünknek, hogy a tréning eredményeit, az egymás között cserélt ismereteket írásos formában is meg szerettük volna őrizni, hogy az később is alkalmazható legyen. A kézikönyvet témák szerint (pl. csoportintegráció jelentősége, fiatalok és az internet, helyi kezdeményezések, stb..) fejezetekre bontottuk, és szétosztottuk a háromfős csoportokban dolgozó résztvevők között, akik maguk írták meg a fejezeteket, és készítettek egy-egy egyszerűbb prezentációt hozzá. Az Internet Café mellől az Animation Corporation sem hiányozhatott – a Surf Safe-ben ez volt a program záró szakasza, melyben a fiatalok a fiktív vállalat-alapítást követően rövid animációs filmeket készítettek a tréning témakörében, úgynevezett stop-motion technikával – a Hitchhikers’ résztvevői ugyanezt a feladatot kapták, annyi különbséggel, hogy a filmeket ugyanúgy kis csapatokban készítették el, mint a kézikönyv fejezeteit.

A program végére tehát elkészült több kisfilm, számos prezentáció, és a Surf Safe angol nyelvű kézikönyve, ami várhatóan jó hasznára lesz mind a programon részt vevő fiatal szakemberek, mind a mi számunkra. A tréning módszerei csak úgy, mint annak témája értékes kiegészítésekkel, reflexiókkal gazdagodott, és mi reméljük, hogy továbbra is adódik lehetőség arra, hogy az útikalauzt másoknak is átnyújtsuk. További képek a facebookon!

yia 4.3 ifjúságsegítők mobilitása