Moonwalk projekt

 A partnerség (Együttható Egyesület, Associazione Uniamoci Onlus, Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra) közös munkája, a kutatás és fejlesztés, a szakirodalom, a szakterületen dolgozó szakértők ismereteinek összegyűjtésén és a fiatalok közvetlen megkeresésén alapszik, azért, hogy olyan szakmai alap keletkezzen, amelyből a kifejlesztett módszertan alkalmas a fogyatékossággal élő fiatalokat bevonására a helyi ifjúsági, közösségi programokba. A létrehozott szellemi kimenetek javítják a partnerek hatékonyságát, és multidiszciplináris ismereteket gyűjtenek más szervezetek számára is.

Tapasztalatunk alapján az eltérő fejlődésű fiatalok nehezen kimozdíthatóak otthonuk biztonságából, keveset járnak közösségekbe, mely kihat egész életükre, felnőttkori szociális helyzetükre, végső soron életkörülményeikre.

Ennek részben oka lehet, hogy az iskolai élet és a munkaerőpiac között nem biztosított a harmonikus átmenet megfelelően finanszírozott humánszolgáltatásokkal; az oktatási és terápiás szolgáltatások az önálló életvitelhez szükséges alapvető képességekre helyezik a hangsúlyt, céljuk a fiatal általános képessé tétele a többségi társadalom szabályainak megfelelően.

Emellett a nyílt munkaerőpiacon még mindig kevés a valóban „fogyatékosságbarát” munkahely, és számos - az évek alatt tapasztalt apátia vagy egyenesen ellenséges hozzáállás akár egy játszótéri séta során- a fogyatékos gyermeket nevelő családot is zárt, egyben elszigetelődő, óvó, sokszor túlsegítő egységgé teszi. 

Az integrált oktatás korlátozottan képes bevonni az érintett fiatalokat, többnyire a rugalmatlan pedagógiai keretek és kultúra, a szakember hiány, a megfelelően érzékenyített és épített/alakított környezet hiánya miatt. Habár az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyerekek száma folyamatosan növekszik, az elmúlt évek statisztikái szerint, önmagában sajnos az integráció nem azonos az aktív bevonással; facilitálás nélkül, csupán egyet jelent az egy térben léttel.

A társadalom kisebb közösségei változó módon nyitottak általában a másság iránt. Tapasztalataink alapján azonban elmondható, hogy a jelenlét, a módszeres és érzékenyített együttnevelés hiánya miatt generációk növekedtek fel, és növekszenek fel úgy, hogy nem tudják természetes módon, - sajnálat, közöny, nyílt ellenséges fellépés, kínos viselkedés nélkül - kezelni az eltérő fejlődésű személyeket.

Magyarország számos területén a meglévő szolgáltatások elérhetősége is nehezített, mert városközpontokra korlátozódnak, emiatt egyéni életkörülményeket nem tudnak figyelembe venni. Sokszor a családoknak még az ingyenes szolgáltatások elérése is nagy áldozatokkal jár, emberi, anyagi és időbeli ráfordítást jelent a tankötelezettség idején is; azt követően pedig még nagyobb kihívás a már felnőtt, de még fiatalt személy számára nappali foglalkoztatót, klubot, munkahelyet, bármilyen közösséget találni. Az időbeli-, anyagi ráfordítások és a családi bevételek mérlegének általában a fiatal a vesztese, akinek otthon kell maradnia. Az otthonmaradás további elszigetelődést jelent, amely együtt járhat a kevéssé produktív élettel és a képességek hanyatlásával.

Az általunk ismert fogyatékos fiatalok többsége nincs tisztában jogaival, ezeket így nem is tudják érvényesíteni; gyakran nem reális célokat állítanak maguk elé; legtöbben kevés önbizalommal rendelkeznek, kiszolgáltatottak mások számára.

Önérdek érvényesítő képességük alacsony, kommunikációjukra inkább a szélsőségesség jellemző, kevésbé az asszertivitás.

A fentebb vázolt komplex helyzetük és az ebből fakadó kiszolgáltatottságuk okai –szerintünk- összefoglalóan:

  • az önismereti munka hiánya,
  • az átlagoshoz képest szűkebb ismeretek a világra vonatkozóan,
  • a megfelelően épített/alakított környezet hiánya,
  • az oktatási és terápiás lehetőségek elérhetőségének és korszerűségének hiánya, infrastruktúra városi centralizációja
  • munkaerő-piaci integrációt már iskolai életkorban megkezdő humánszolgáltatások hiánya
  • a családi miliő
  • társadalom zártsága

Mindennek következtében az önszerveződés is alacsony köreikben; ritkán hoznak létre önsegítő, sorstársi tanácsadást; információt nyújtó, évekig fennmaradó csoportokat, amelyek azonban lehetséges aktív állampolgári válaszok volnának kiszolgáltatott helyzetükben.

Bővebben a projektről: Moonwalk

Erasmus+ moonwalk KA2 disability youth youthwork autonomy