LEADNFL Zárókonferencia- Előadók jelentkezését várjuk

Nem formális tanulással az inklúzióért

A korai iskolaelhagyás az Európai Unió 2020-as stratégiájának egyik kiemelt témája. Számos kutatás bizonyítja, hogy nem csak az egyén jóléte, munkaerőpiaci pozíciója függ az iskolai végzettségtől, hanem egy-egy ország versenyképességét is meghatározza az iskolázatlan réteg nagysága. A szegény, hátrányos helyzetű emberek száma jelentősen befolyásolja egy-egy ország jövőbeli lehetőségeit, ezért is társadalmi érdek az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

Az Együttható Közösségépítő Egyesület, a Nevo Parudimos (Románia) és a Phiren Amenca hálózat projektjét az észak-magyarországi régióban, a Gyöngyösi kistérségben és Krassó-Szörény megyében valósítja meg. A projekt címe „LEADNFL – Tanult tehetetlenség: korai iskolaelhagyó fiatalok számának csökkentése a hátrányos helyzetű régiókban a nem-formális tanulás erejével[1] A programban a szervezetek egy 300 fős kutatást bonyolítottak le.

A 2 éves projekt keretében- záró rendezvényként - a szervezetek nyitott egész napos konferenciát szerveznek.

Az Együttható Egyesület várja, azoknak az előadóknak a jelentkezését, akik az alábbi témákban kutatási eredményekkel, vagy jó gyakorlat bemutatással (előadás formájában vagy valamilyen nem formális módszer gyakorlati bemutatásával) részt kívánnak venni:

 • korai iskola elhagyás, iskolai lemorzsolódás csökkentése
 • inkluzív nevelés, roma származású gyerekek, fiatalok az oktatásban
 • szegregáció és oktatás
 • nem formális pedagógiai módszerek és alkalmazási lehetőségeik az iskolában
 • hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedését segítő kiegészítő szolgáltatások alkalmazási lehetőségei az iskolában (pl. mentori rendszer, kortárssegítés, stb.), és az iskolán kívül (pl. tanodák, ifjúsági klubok)
 • hátrányos helyzetű idegen nyelvet alig vagy egyáltalán nem használó gyerekek, fiatalok bevonási lehetőségei ERASMUS + ifjúsági programokba
 • minden egyéb olyan téma, ami szorosan kapcsolódik a korai iskolaelhagyás témaköréhez

 

A konferencián előadó személyek díjazásban részesülnek; összege a részvételi forma függvényében változik.

Konferencia dátuma: 2017. szeptember 26.

Időpont: 10:00 -17:00

Helyszín: Európai Ifjúsági Központ –1024 Budapest, Zivatar utca 1-3

Előadástípusok, amelyekre lehet jelentkezni:

 • plenáris előadás (szóbeli, diavetítéssel kísért, időtartama 30 perc + 5 hozzászólás)
 • kerekasztal beszélgetés (időtartama: 1,5 óra, téma javaslat megjelöléssel)
 • workshop (időtartama: 1,5 óra, téma és alkalmazott módszer megjelöléssel)

 

Jelentkezés módja:

 • e-mailben: egy 1 oldalas bemutatkozó levéllel, elérhetőségek megjelölésével
 • 1 oldalas absztrakt plenáris esetében
 • 1 oldalas témakifejtés kerekasztal beszélgetés esetében
 • 1 oldalas témakifejtés és tematika workshop esetében

(Amennyiben mód van rá, az anyagokat angol nyelven is kérjük megküldeni)

A kivonatok formai követelményei:

1 oldalas, álló A/4-es méretű lap 2,5-2,5 cm-es margókkal. Betűtípus: címsor – Calibri 16 pont bold; szerzők – Calibri 14 pont, munkahely – Calibri 14 pont dőlt, szövegtörzs – Calibri 12 pont, ábracímek – Calibri 11 pont. Mindenütt szimpla sortávolság.  Ábrák beszerkesztve.

Az előadások elfogadásáról, besorolásáról a szervezők döntenek, mely döntésről a jelentkezők 2017. július 15-ig kapnak értesítést.

Az előadások befogadása után, a konferencián előadókkal - az Együttható Egyesület- vállalkozási szerződést köt, amelynek keretében vállalja az előadói díj megfizetését.

Horváth Lilla

Disszeminációs

koordinátor (sajtóreferens)

+36304650488

 

A projekt vezetője:

Szentpétery Elemér

+36308743304

 

Szakmai vezető:

Nagy Melinda

+36305381988

 

A részvétel lemondását kizárólag e-mailben vagy postai úton, tehát írásos formában, indoklással tudjuk elfogadni. A részvétel lemondása 2017. augusztus 15-ig lehetséges, azt követően a lemondást 100 %-os kötbér terheli az előadó részéről.

Jelentkezés e-mail címe:

leadnfl.egyutthato@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2017. július 1.

További információ a projektről:

http://egyutthato.eu/projektek/LEADNFL

 

[1]Learned Inactivity – Decreasing the Number of ESL Students in Disadvantaged

Communities with the Power of Non-Formal Learning

Erasmus+ tanult tehetetlenség KA2 LEADNFL