442 - a projektről

A projekt célja az ifjúsági munkanélküliség témájának feldolgozása volt a sport, azon belül is a labdarúgás segítségével, egy nemzetközi ifjúsági csereprogram keretében. Célunk volt a  résztvevők munkaerőpiaci pozícióinak javítása a kulcskompetenciák (attitűdök, készségek, konkrét ismeretek) fejlesztésével, sporttevékenység során gyűjtött tapasztalatokat, élményeket felhasználva. A projekt során egy új kontextusban dolgoztuk fel a munkakeresés-munkanélküliség témáját, mely kilép az interjú-CV- internetes álláskeresés háromszögéből, a cserén résztvevők számára megfoghatóvá, élvezetessé teszi a témával kapcsolatos tanulást.

A projekt során a házi futball bajnokság során szerzett praktikus tapasztalatokat, a csoportos felkészülés, tervezés, végrehajtás és értékelés során a résztvevők a tapasztalati és önirányított tanulás módszerével, a csoportvezetők (a bajnokság során klasszikus edzi szerepben) segítségével elméleti workshop-okon és a reflexiós csoportokon dolgozták fel, melyek hozzájárultak a következő kompetenciáik fejlődéséhez:

-Csapatban dolgozás

-Helytállás nemzetközi környezetben, interkulturális ismeretek, idegennyelv-használat

-Proaktivitás, problémamegoldás, szociális kompetenciák

-Életmódhivatáshoz igazítása és munka-magánélet egyensúly

-IKT kompetenciák

- munkaerőpiac működése, karrier-tervezés, önismeret, realisztikus karrierkép