HatásPont Tanoda

2014 szeptemberében megnyitotta kapuit Gyöngyös városban a HatásPont Tanoda, amelyet a TÁMOP-3.3.9.A-12/2 projekt nyerteseként a Zöld Hullám Közhasznú Természetbarát Egyesület tartott fenn. Az Együttható Közösségépítő Egyesület a TÁMOP projekt szakmai programjának kidolgozásában részt vett, majd a pályázat jóváhagyását követően a menedzsmentet és szakmai megvalósítók egy részét biztosította. Ennek okán a HatásPont Tanodát a jövőben az Együttható Közösségépítő Egyesület fogja fenntartani Gyöngyösön az EFOP-3.3.1-15-2015-00042 számú projekt keretében.

A program átfogó célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-s és roma tanulók körében. A cél érdekében a tanoda programban foglalkoztatott szakembereink az alábbi területeken végeznek fejlesztő munkát a bevont gyermekekkel:

  • az alapvető, az iskolai teljesítéshez szükséges, kompetenciák (írás, olvasás, szövegértés, számolás és számlálás, térszemlélet, ábrázolás, logika)
  • egyéb személyes kompetenciák (önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság,, precizitás, körültekintés, döntésképesség, monotónia-tűrés, kézügyesség)
  • szociális kompetenciák (szabálykövetés, irányító képesség, határozottság, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, együttműködés, interperszonális rugalmasság, eredményorientáltság, felelősségtudat, önbizalom, önreflexió, helyzetfelismerés, asszertivitás, stb)
  • kognitív kompetenciák (figyelem, koncentráció, kreativitás, emlékezőképesség, információszerzési és elemzési képesség, gondolkodási képességek pl. kritikai, problémamegoldó, analitikus, stb.)
  • IKT –alkalmazás (biztonságos internethasználat, információkeresés, szövegszerkesztés, stb)

A program hosszú távú céljai

A HatásPont Tanoda ma már a kistérség egy fontos, meghatározó szereplője, a tanulók és családjaik, a helyi intézményi háló is számít a tanoda jelenlétére, ezért projektünk célja a tanoda további beágyazódásának elősegítése, és a jövőben önfenntartó szolgáltatások működtetésének kidolgozása.

A HatásPont tanoda a társadalmi integráció színhelye, egy olyan inkluzív nevelési elveken alapuló intézmény, amely szeretne a jövőben a helyi társadalom számára az esélyegyenlőség, a társadalmi együttműködés szimbólumává válni.

A program rövid távú céljai

Célunk a tanoda közvetlen tevékenységébe 30 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7-18 év közötti gyerek bevonása, 24 hónapos tevékenységbe, mely során iskolai tanításon kívüli, nem formális pedagógiai módszereken alapuló kompetenciafejlesztő foglalkozásokban vesznek részt, hogy iskolai eredményeik javuljanak, és iskolai végzettséget szerezzenek, ezzel javítva jövőbeli munkaerőpiaci pozíciójukat.

A projekt célcsoportja

Projektünk elsődleges célcsoportja a kistérség falvaiban, kistelepülésein élő, 7-18 év közötti halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, akik a város iskoláiban tanulnak, de természetesen a helyben lakó gyermekek, fiatalok számára is elérhetővé kívánjuk tenni szolgáltatásainkat. A hátrányos helyzetet a pályázati kiírással megegyező módon definiáljuk, tehát rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen részesülő gyermekek, fiatalok jelentkezését várjuk elsősorban. 

A vidéki tanulók és családjaik számára a tanoda az egyetlen olyan humán szolgáltatásokat és felzárkózási lehetőséget kínáló intézmény, amelynek fókuszában nem a helyi szegregátumok és lakóik vannak.

Jelentkezés:

E-mail: hataspont.tanoda@gmail.com

Címünk: 3200 Gyöngyös, Mérges út 13.

Tanodavezető telefonszáma: 06307934607 (Nagy Melinda)

Bővebb információ a projekt megvalósításáról: https://www.facebook.com/hatasponttanoda

Egyéb tájékoztató anyagok: Jelentkezési lap

Részletes tájékoztató jelentkezők számára

tanoda efop HatásPont